Tai Chi Nytonline © 2001

 

Fra Redaktionen

Tai Chi og Kung Fu

De fem hovedstile i Tai Chi

Hvorfor træner man taiji?

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

Trane

 

 

Nr. 34 Juli 2003

TranerTranerFra Redaktionen!

Mange spændende tiltag sker rundt omkring i Verden omkring Tai Chi.
Der arrangeres hver den sidste lørdag i april måned kl. 10 Verden over "Verdens Tai Chi & Qigong dag".
Der arrangeres "Zhang San Feng Festivalen" og "Tung familiens Tai Chi dag" blandt mange andre arrangementer.
Er det noget vi her i Danmark også skulle deltage i, eller deltager vi allerede?
Skal vi arrangere en dansk Tai Chi dag?
Er der nogen, der er interesseret i at arrangere en sådan og vigtigere endnu, er der nogen, der har lyst til at deltage?

Tai Chi har efterhånden eksisteret i Danmark i mere end 35 år. Er det på tide vi prøver på at samle tropperne og stifte et Tai Chi Forbund, så vi kan få del af støtten fra Dansk Tipstjeneste? Eller er der bare ingen interesse i dette, da det er forsøgt før. Se bare på, hvad der er blevet af Dansk Tai Chi Qigong Forbund (DTQF). Et udemærket initiativ taget af Torben Rif, som efter en årrække måtte indse interessen for en sådan forening ikke var til stede og måtte opløse den.
Er det den grundlæggende opfattelse blandt Tai Chi lærere og udeøvere, at vi har det udemærket, som vi har det, ønsker vi ikke nogen ændring eller hvad?

I disse tider, hvor det blivere dyrere og dyrere at deltage i Tai Chi holdene på aftenskolerne, da støtten til netop disse hold skæres ned, ville det da ikke være indlysende med et alternativ.
Der findes selvstændige klubber, helt rigtigt! Men hvor stor andel har de af eleverne?

Hvor mange er ikke blevet spurgt om, hvilken uddanelse de har i Tai Chi. 
Nogle skoler har en egentlig uddannelse til Tai Chi lærer, mens andre - og det er nok flertallet - ikke har. Gennem tiderne har det været en normal procedure, at en lærer har fået eller blevet bedt om at undervise af sin egen lærer eller Mester, men meget få har papir på deres kvalifikationer.
Papirer der nogle gange ville være rare at kunne vise frem, når f.eks. en aftenskole, som har pligt til at indhente oplysninger om deres læreres undervisning og uddannelsesbagrund, beder om dem.
Ville det i et sådan tilfælde ikke være godt med et Forbund, som stod for uddannelse, videruddannelse og kurser i samarbejde med de enkelte lærere fra de forskellige Stilarter. Ville der ikke blive flere midler til at invitere flere Mestre, afholde mesterskaber - for de der skulle have lyst til at deltage?
Hvis man ser sig omkring på Verdensplan, er der sådanne Forbund i de fleste lande.

Jeg undrer mig bare over, der i Danmark ikke er en udbredt interesse for sammenhold i Tai Chi kredsen, i stedet for som man af og til får indtryk af, der kun er en udbredt missundelse og rygtedannelse.
Jeg personligt har været udsat for rygter, der overhovedet ikke har været hold i, men som gjorde, at mit ry blev ødelagt, hvilket betød færre elever.
Jeg har altid prøvet at være upartisk, mine personlige holdninger om andre, har jeg holdt for mig selv.
Som redaktør af Tai Chi Nyt har jeg altid prøvet at leve op til det formål, vi satte os da vi startede bladet i 1989. "At udbrede kendskabet til Tai Chi i Danmark".

Jeg føler, man får indtryk af at interessen for Tai Chi i Danmark er følgende:
Man vil gerne træne/undervise Tai Chi og få serveret en masse gratis ydelser oveni, men uden selv at skulle gøre noget for, at det skulle bliver bedre.

Bare se på Tai Chi Nyt og Tai Chi Nyt Online. Jeg har efterlyst og lavet konkurrencer for at få læserne til at komme med et indslag eller en artikel til bladet. Er der nogen, der har reageret?
Nej! 
Faktisk vil jeg tro lige siden 1989 er det Lars Bo og jeg, der har stået for 95% af alle artiklerne. Efter 1999 er det mig, der har skrevet eller oversat alle artiklerne. Lars Bo stoppede desværre i redaktionen af flere årsager, den største nok fordi han studerede kinesisk på Universitetet.
Folk vil gerne have et billigt blad - Tai Chi Nyt Online - er gratis og Tai Chi Nyt har altid været et ikke komercielt blad.

Vi høstede ikke nogen penge ved at udgive det, tværtimod. Det eneste vi har høstet er, respekt blandt dem vi har interviewet, hvilket jeg personligt er MEGET glad for. Vi har opnået kontakter, som er helt uvurderlige og knyttet venskaber med mange på tværs af stilarterne.

Er faktum: Sådan er danske Tai Chi udøvere bare! 

Jeg håber, jeg tager fejl. 
Jeg håber, der inderst inde er et brændende håb om at komme videre og udvikle os og Tai Chi i Danmark.
Hvordan? 
Det bliver svært, fordi vi først skal lægge vores egne interesser på hylden og give slip på personlige gevinster og magt til fordel for de fælles interesser, der måtte være.

Dette er ikke ment som et moralsk eller surt opstød, men mere som et forsøg på at vække Fuglen Føniks af asken og få gang i noget inden det bliver for sent.

Har du forslag eller kommentare, så er du velkommen til at skrive til taichinyt@get2net.dk

Venlig Hilsen

Redaktionen

Tilbage til indhold

Tai Chi og Kung Fu

Af Dr. Paul Lam MD
Oversat af Knud Erik Andersen

Dr. Paul Lam MD

Der er mange ligheder mellem Tai Chi og Kung Fu. Hvis Kung Fu udøvere trænede Tai Chi, ville de indse at Tai Chi, vil gøre dem meget bedre til Kung Fu.

Hvad betyder Tai Chi

Når Tai Chi skrives med Pin Yin (det skrifttegnssystem, der bruges i Kina i dag) skrives det: Taiji, dets rigtige navn er Tai Chi Chuan (Taijiquan). Kinesiske ord, der ender med quan eller Chuan (som betyder "knyttet hånd" på kinesisk) har noget at gøre med kamp. Tai Chi er den filosofiske term på kinesisk og betyder "Det højeste af det højeste".

Kung Fu

Den egentlige betydning af ordet Kung Fu er en teknik, der kræver megen træning. F.eks. når en udøver har trænet i mange år, hører man tit, hans Kung Fu er meget god. Jeg tror, det er p.gr.a. dette, at ordet Kung Fu i den Vestlige Verden bliver tillagt betegnelsen Kinesisk Kampkunst. Hvis man lever efter den sande betydning af ordet Kung Fu, vil hvem som helst, der opnår dygtighed ligegyldigt i hvad, siges at ha' god Kung Fu. Jeg har f.eks. sagt til min skrædder, hans Kung Fu er perfekt, når han skal lave Tai Chi dragter til mig.

Det folk egentlig mener, når de siger "Kung Fu" er "Wushu"

"Wu" er kampstilen og "Shu" er tekniken, der benyttes i kampstilen. Denne benævnelse blivere mere og mere accepteret indenfor kampkunst. F.eks. godkendes World Wushu Championship af mange officielle kilder rundt omkring i Verden, mange som vil have Kung Fu som en del af deres navn. The Australian Kung Fu Wushu Federation var fornyeligt kendt som The Australian Federation of Kung Fu Organisations.

Betydningen af disse termer udvikles hele tiden, hvilket forvirrer nogen. Men ikke desto mindre forstår de fleste  betydningen af Tai Chi og Kung Fu.

Personligt mener jeg, det er ligegyldigt, hvad man kalder det; det er, hvad det er kommet til at betyde, der er vigtigt. Det er derfor, jeg bedst kan lide at bruge termen "Tai Chi er alt" - så undgår man forvirringen.

Hvad er Tai Chi?

Indenfor den kinesiske kampkunst, var der to store retninger. Den ene blev kaldt "Den hårde skole" som f.eks. Shaolin stilen og Den Sydlige Næves stil, og "Den bløde skole" repræsenteret af Tai Chi, Xingyiquan og Baguaquan.

Der er forskel på disse to retninger. Den hårde skole lagde mere vægt på styrke, træning of hurtighed. Denne Stil plejerat have blokader, angrebsteknikker og vanskelige slag, og den stærkeste og hurtigste udøver ville vinde. Den bløde skole lagde vægt på at opbygge en indre styrke. Dets bevægelser er blødere, ofte cirkulære som i Tai Chi, og fundamentet i det er at bruge Ying og Yang, at benytte styrke beroende på indre energi.

Men min erfaring siger mig, at mange af de hårde skoler også træner Qigong, mental træning og meget indre træning. Samtidigt er der mange af de bløde skoler, der åbent - eller ike så åbent - træner kast og slag, hvilket er traditionelt den hårde skoles træningsmetode.

Så jeg tror forskellen mellem indre og ydre, og den hårde og den bløde skole faktisk er vilkårlig og under normale omstændigheder baseret på, hvilken af disse aspekter, der er lagt mest vægt på.

Ligheder mellem Kung Fu og Tai Chi

Tai Chi er naturligvis en af de bedst kendte begreber fra Wushu eller Kung Fu. Alligevel er Kung Fu i manges øjne lig med hårde stilarter og fordi Tai Chi hovedsageligt trænes af helbredsmæssige årsager, anses det ikke for muligt at bidrage med Tai Chi i Kung Fu træningen. I denne artikel vil jeg bruge begrebet Kung Fu, når jeg taler om de hårde stilarter.

På baggrunde af dette, mener jeg der er mange ligheder mellem Kung Fu og Tai Chi. For det første, det oprindelige formål med disse stilarter, var Kampkunst, hvilket vil sige, der blev undervist i kampteknikker. Grundlæggende var formålet med en kamp at vinde ved at skade eller kontrolere modstanderen uden selv at komme til skade. Målet i alle grene af Kampkunst er at optræne én til at bruge sin egen styrke til at finde modstanderens svaghed og på den måde vinde kampen.

Så hvis målet er det samme, så må mange af de forskellige stile, der indgår i Wushu, have mange lighedspunkter i deres træningsmetoder - træning der forbedre mental fokus, forbedre ånden og viser, hvordan man undnytter en modstanders svagheder.

Tai Chi er suplerende til Kung Fu

Da Tai Chi lægger stor vægt på åndedræt, afslapning og lagering af Qi, mental fokusering og klarsyn, kan det være meget fordelagtigt for Kung Fu udøvere at lære. Det er som at se på et maleri fra forskellige vinkler: man får et bedre indtryk. Så hvis det egentlige mål med træningen er det samme, hvis man træner noget andet, kan det være en effektiv måde at gøre én til en bedre kampkunstudøver.

I dag trænes Kung Fu ikke for en måde at overleve på. De fleste træner det for helbredets skyld, ligesom i Tai Chi.

Hvis man kombinere de hårde slag, hurtige spark fra Kung Fu med de blødere, runde bevægelser fra Tai Chi samt den indre energi, vil éns stil blive meget bedre. Aflapningen, som man lærer i Tai Chi vil være med til at forbedre styrken i nogle af de mere energiske bevægelser i Kung Fu.

Der er så mange fordele at træne Tai Chi; du vil ikke spilde din tid, hvis du prøver det - leg med det!

Dr. Paul Lam er en internationalt respekteret Tai Chi lærer. Han er familielæge i Sydney, Australien, hvor han integrere den vestlig medicin med den fra Østen.
Dr. Lam er også dommer i Tai Chi, forfatter, video producer og tidligere guld vinder (Beijing 1993). Da han taler flydende kinesisk og engelsk nyder Dr. Lam at arbejde med at bygge bro mellem Øst og Vest. Han har været formand for Den Australske Tai Chi Sammenslutning 1999, 2000 og 2001.

Artiklen er oversat til dansk med tilladelse fra Dr. Paul Lam. Det kan anbefales at besøge hans hjemmesider:
http://www.taichiproductions.com/
http://www.taichiforarthritis.com/

Tilbage til indhold

De fem hovedstile i Tai Chi

Af Dr. Paul Lam MD
Oversat af Knud Erik Andersen

Hvad er Tai Chi?

(Billed 1: Sværd - Yang Stil Dr. Pual Lam)Billed 1: Sværd - Yang Stil Dr. Pual Lam

Tai Chi er en af de mest kendte kinesiske indre kampstilarter. De indre stilarter lægger vægt på åndedrættet og den mentale del af deres træning, bevægelserne er som regel bløde.
Mange andre kampstile koncentrere sig om den ydre form og indeholder energiske bevægelser, dynamiske spark og kraftige slagsekvenser. Modsat består Tai Chi af flydende, bløde og yndefylde cirklende bevægelser. Åndedrættet gøres dybere og langsommere, hvilket hjælper den mentale koncentration, afslapning i kroppen og gør det muligt for "Qi" (en livsenergi inde i kroppen) som det hedder på kinesisk, at flyde uhindret rundt i kroppen. Disse teknikker hjælper med til at integrere krop og sind og gøre det muligt at opnå harmoni mellem Yin og Yang. Det er nok mere sandsynligt, at én der lever i harmoni vil være glad, rask og tilfreds.
I dag trænes Tai Chi primært for det helsemæssige. Mange har glemt dets kampmæssige oprindelse; det er nyttigt at lære dets historiske baggrund.
Der er mange stile. I hver stil er der mange variationer.

Hvorfor skal man have kendskab til de forskellige stilarter?

Hvad får vi ud af at have kendskab til oprindelsen af de forskellige kampstilarter og den reelle hensigt med Tai Chi? Jeg føler selv, det er en hjælp at se det på denne måde: hvis man lærer Tai Chi og læreren kun viser bevægelserne f.eks. Anbring din venstre fod til venstre og frem med venstre hånd ( i dette tilfælde afværg fra Yang Stilen). Da følger man kun bevægelserne; og så lærer man kun bevægelserne. Dette er godt ud fra den betragtning, at du for brugt din krop, og vil drage fordel af dette i form af bedre kondition mm.

Men hvis læreren imidlertidigt forklare, hvordan du skal holde kroppen ret, hvordan du holder balancen, hvordan du skifter vægt fra den ene side til den anden, for derefter at tage et skridt til venstre, og forklarer hvordan du flytter vægten i det, du laver afværg, er dette mere reelt. På denne måde vil du naturligvis bedre forstå og lære bevægelserne hurtigere.

Hvis læreren går endnu længere til at forklare, hvor og hvordan du bruger dit åndedræt sammen med bevægelserne, hvordan du kontrollere strømmen af Qi, hvordan du bruger den indre energi, og hvad den kampmæssige funktion for den enkelte bevægelse er, da vil din interesse og nysgerrighed overfor stilarten være helt anderledes. Du vil også skabe en god basis og forstærke din mulighed for at blive bedre.

For at kunne lærer de indre elementer i bevægelserne, skal man først forstå meningen med de indre Kampstile (Neichia). Hermed menes ikke, man skal anvende Tai Chi som selvforsvar, at forstå de indre elementer er et vigtigt skridt henimod en bedre forståelse. Rent faktisk afhænger Tai Chis helbredsmæssige fordele meget af, hvor godt man træner. Hvis man forstår de generelle kendetegn og den  historiske baggrund fra de forskellige stilarter, vil det hjælpe med til en bedre forståelse af den indre mening med Tai Chi.

Fordelen ved at kende de forskelige stilarter
Billed 2: Dr. Paul Lam og Mester Peter Wu der viser en kampteknik fra Chen Stil.

(Billed 2: Dr. Paul Lam og Mester Peter Wu der viser en kampteknik fra Chen Stil).

Det er hovedageligt rigtigt, at alle Tai Chi stilarter følger  de samme grundlæggende principper. Men at kende de forskellige stiles særpræg, kan vise sig at være en stor fordel p.gr.a. af følgende:

1. Alle stile har deres egne særpræg. Nogle stile er bedre egnet for bestemte typer mennesker. Det er en god ide at  vælge den stil, der er bedst egnet for én selv, så man kan gøre fremskridt hurtigere med så lidt anstrengelse som muligt. Chen stilen er måske mere egnet for unge energiske personer, hvorimod den kan virke frustrerende på ældre.

2. Nogle stile har forskellige indstillinger til bestemte synspunkter; man kan udnytte de forskellige indstillinger til at løse en svær opgave. Ligesom hvis man ser på et problem fra forskellige sider, så opnår man en bedre løsning hurtigere. Forskellige indstillinger giver også én en dybere forståelse. F.eks. virker Enkelt Pisk i Sun Stil enkel i forhold til den fra Wu stil, dette kan hjælpe en elev til at værdsætte, hvordan den indre energi skal udnyttes.

3. Hvis man har kendskab til andre stilarter udvides éns horisont. Hvis man lærer forskellige færdigheder fra forskellige stile, som er basseret på de samme principper, kan de give én bedre indsigt og dermed gøre én bedre.

4. Det er spændende at kende flere stile og deres historiske baggrund.

De fem hovedstile

Jeg vil give en kronologisk oversigt over de fem hovedstilarter, som er anerkendt af de fleste. Jeg vil med det samme sige, fordi en stil er den ældste, er det ikke ensbetydende med, det er den bedste. Jeg tror bestemt ikke på Tai Chi blev opfundet af en utrolig vis mand som en perfekt øvelsesrække, hvor intet ændres. Jeg tror nærmere, at Tai Chi langt overvejende er en kulmination af viden og  hårdt arbejde af mange pligtopfyldende personer gennem generationer. Det er så omfattende, at ingen kan lærer det hele eller påstå de er den bedste. Jeg tror også på forskellige stile har forksllige kendetegn og at de er enestående og værdifulde på deres egen måde.

Chen Stilen
Billede 3: Proffesor Kan Gui Xiang fra Universitetet for Fysisk uddannelse i Beijing, grundlægger af de nationale konkurrence former i Chen Stil, viser her "Bind kjortlen stille og roligt, Chen Stil".

(Billede 3: Proffesor Kan Gui Xiang fra Universitetet for Fysisk uddannelse i Beijing, grundlægger af de nationale konkurrence former i Chen Stil, viser her "Bind kjortlen stille og roligt, Chen Stil").

I 1670'erne udviklede en pensioneret general -Chen Wangting- fra Chen landsbyen i Henan provinsen adskillige Tai Chi bevægelser, som stadig er i den gamle Chen stil, der trænes den dag i dag. Han sammenføjede rutiner fra de gamle filosofiske teknikker fra Daoyin og Tuna ind i de ældgamle kampteknikker, sammen med brugen af rendyrket bevidsthed, som udvikles i udøvelsen af Taoismen. Daoyin er den bevidste udøvelse af indre styrke, mens Tuna er en serie af dybe åndedrætesøvelser, hvilket i den senere tid har udviklet sig, til det vi dag kender som Qigong. Ved at kombinere udøvelsen af kampteknikkerne med udøvelsen af Daoyin og Tuna, blev Tai Chi et fuldendt system bestående af øvelser, hvor udøverens koncentration, åndedræt og bevægelser var tæt sammenknyttet, hvorved grundstenen til et ideal fremtidigt bevægelsessystem perfekt for alle former for helse var lagt.

Billede 4: Dr. Paul Lam viser her "Faldne Lotus" fra Chen Stilen og viser hermed de mere vanskellige bevægelser i stilen(Billede 4: Dr. Paul Lam viser her "Faldne Lotus" fra Chen Stilen og viser hermed de mere vanskellige bevægelser i stilen).

Siden da er kendskabet til Chen Stilen blevet yderst hemmeligholdt indenfor landsbyen, det blev sagt, at svigerdøtrene blev undervist, ikke døtrene, fordi de da ville tage hemmelighederne med sig ud af landsbyen - dengang var der ikke noget, der hed skilsmisse. I begyndelsen af det 19. århundrede begyndte Chen Fake en af de mest anerkendte mestre i Chen Stilen, at undervise Tai Chi i Beijing. Der er blevet fortalt mange fantastiske historier om hans dygtighed også om hans perfekte personlighed: Alle kunne lide ham, han fik ikke nogen fjender gennem de 29 år, hvor han boede og underviste Tai Chi i Beijing indtil hans død i 1957.

Chen Stilen kendetegner sig ved dets brug af spiralformet kraft, og dets bevægelser et tæt forbundet til kampkunst. Hver eneste bevægelse uanset hvor ubetydelig den måtte virke, kan bruges effektivt som kampteknik. Langsomme bevægelser blandes med hurtige og hårde bevægelser er  komplimenterende med de bløde. Den er også karakteristisk ved dets eksplosive kraft og dybe stillinger. Chen stilen har mange anvendelige kampteknikker, hvilket gør den meget fristende for unge mennesker.

Yang Stilen 

Yang Stilene er den mest populære Stil. Yang Luchan (1799-1872) skabte den i begyndelse af det 19. århundrede. Legenden siger, at Yang var så ivrig efter at lære Tai Chi, at han gav sig ud for at være en tigger og lod som om han besvimede udenfor hoveddøren til Chen landsbyens ældste. Han blev reddet og accepteret som tjener i huset. Yang stod op om natten for at lære Tai Chi ved kigge gennem en sprække i muren, hvor han så de andre fra landsbyen træne og snart blev han meget dygtig. Han blev senere opdaget, og dengang kunne man blive henrettet, hvis noget sådan blev opdaget, men landsbyens ældste var meget overrasket over Yangs evner og tog ham til sig som sin egen elev. Senere udviklede Yang sin helt egen Stil, som han underviste til mange mennesker, der i blandt medlemmer af Det Kejserlige Hof.

Billede 6: Dr. Paul Lam viser "Spille Guitar" fra Yang Stilen, viser de mere åbne og blide bevægelser, som kendetegner Yang Stilen.

Den forenklede udgave af Yang Stilen er den mest populære i moderne tid.

(Billede 6: Dr. Paul Lam viser "Spille Guitar" fra Yang Stilen, viser de mere åbne og blide bevægelser, som kendetegner Yang Stilen.)

Dets bevægelser er bløde, yndefulde, yderst effektiv med helse for øje og lettere at lære. Egner sig for alle aldersgrupper uanset fysiske kondition.

Wu Stilen (også kendt som Hao Stilen)

Denne adskiller sig fra den næste Wu Stil, så for at undgå yderliger forvirring, vil jeg bruge det andet navn stilen er kendt under: Hao Stil. Den blev udviklet af Wu Yuxiang (1812-1880), som vidergav den til Hao Weizheng (1849-1920), som gav sit betydelige islæt i dets udvikling.

Hao er ikke særlig kendt. Dets opfindere studerede begge Yang og Chen Stil. Stilen er karakteristisk ved dets langsomme og afslappede bevægelser, som er tæt sammenknyttet. Der lægges stor vægt på den indre kraft eller indre energi og rigtige stillinger. De ydre bevægelser og sammenhænget mellem Yin og Yang kontrolleres fuldt ud af den indre energi.

Billede 7: Mester Peter Wu viser "Fremad, Parer, bloker og slå" fra Hao Stilen.(Billede 7: Mester Peter Wu viser "Fremad, Parer, bloker og slå" fra Hao Stilen.)

Når man ser en avanceret elev udføre bevægelserne, virker de større og mere runde som om dets indre energi har bredt sig længere end blot til ydre fysiske form.

Hao Stilen stiller større krav, normalt er det vanskeligt at lære og blive bedre til den Stil. Fordelene er, at den er udfordrende, dyb, kraftfuld og effektiv som kampstil.

Wu Stilen

Wu Jian-quan (1870-1942) skabte denne Stil. Den er karrakteristisk ved dets blødhed og lægger vægt på at omdirigere den angribende kraft. Dets bevægelser er afslappede, naturlige, tættere til kroppen og er adræt. Den består af mange håndteknikker især til brug i Pushhands. Wu Stilen har en lille tendens til at have en let foroverbøjet stilling.

Billede 8: Professor Men Hui Feng viser her "Træd tilbage og rid på tigeren" fra Wu stil.

(Billede 8: Professor Men Hui Feng viser her "Træd tilbage og rid på tigeren" fra Wu stilen.)

Fordelen ved Wu Stil er, at den er lettere at lære, den er behagelig at se på, og den stiller ikke specielle krav til stærke ben. Den er velegnet for alle, selv personer, der har fysiske handicaps kan lære den. Rent faktisk haltede en de kendteste Wu mestre p.gr.a. en medfødt skade. Den kræver ikke megen plads at træne den på, så den er velegnet for personer, der har pladsproblemer.

Billede 9: Professor Men Hui Feng viser "Nålen på havets bund" fra Wu stilen.

(Billede 9: Professor Men Hui Feng viser "Nålen på havets bund" fra Wu stilen.)

Sun Stilen

Sun Stilen er den yngste af de fem hovedstilarter. Den blev skabt af Sun Lu-tang (1861-1932), hvis datter Sun Jian-yun stadig bor i Beijing. Inden Sun Lu-tang lærte Tai Chi, var han en kendt udøver af Xingyiquan og Baguaquan (to kendte indre kampstilarter). I 1912 mødte Sun Hao Weizheng (se Hao Stilen), som var syg. Uden at vide, hvem Hao var, tog Sun sig kærligt af ham og indlogerede ham på et hotelværelse og sørgede for en læge tilså ham. Da Hao var blevet rask, blev han i Suns hus og lærte ham Tai Chi.

Det siges, at kort tid efter Sun havde trænet Tai Chi tilføjede han sin viden fra Xingyiquan og Baguaquan for at skabe sin helt egen stilart.

(Billede 10: Dr. Paul Lam viser "Enkel pisk" fra Sun Stilen)

Billede 10: Dr. Paul Lam viser "Enkel pisk" fra Sun StilenSun Stilen er karrekteristisk ved dets adrætte bevægelser. Når den ene fod bevæges frem eller tilbage følger den anden fod efter. Bevægelserne er flydende som vandet eller skyerne. Når man drejer vil der altid være en åbende og lukkende bevægelse, hvilket er en stærk Qigong øvelse. Stillingerne i Sun Stil er høje.

 Det gode ved Sun Stil er, at den indeholder meget Qigong, hvilket er godt for at slappe af og for helbredet. De høje stillinger gør den mere velegnet for ældre mennesker. Den er karrekteristisk ved dets hyppige bevægelser eller større mobilitet, hvilket gør den velegnet for personer med ledbetændelse.

Konklusion

Der findes mange andre Stilarter end disse fem, selv om de er mindre kendte er det ikke ensbetydende med, de mindre effektive. Antallet af Stilarter og forme i Tai Chi kan virke meget overvældende for en begynder og endda også for avancerede udøvere. Læseren skal se dette, som man har flere valgmuligheder end for værrende forvirrende.

Tai Chi kan være enkelt eller let, hvis vi definere vores mål og formål, f.eks. kan det være meget nemmere at lære Tai Chi af helbredsmæssige årsager.

Dr. Paul Lam er en internationalt respekteret Tai Chi lærer. Han er familielæge i Sydney, Australien, hvor han integrere den vestlig medicin med den fra Østen.
Dr. Lam er også dommer i Tai Chi, forfatter, video producer og tidligere guld vinder (Beijing 1993). Da han taler flydende kinesisk og engelsk nyder Dr. Lam at arbejde med at bygge bro mellem Øst og Vest. Han har været formand for Den Australske Tai Chi Sammenslutning 1999, 2000 og 2001.

Artiklen er oversat til dansk med tilladelse fra Dr. Paul Lam. Det kan anbefales at besøge hans hjemmesider:
http://www.taichiproductions.com/
http://www.taichiforarthritis.com/

Tilbage til indhold

Hvorfor dyrker man Taiqi ? 

Af Chang Sheng, Peter og Ann. 

(Du kan også læse denne første af flere artikler online med billeder på www.hunyuan.dk).

Det vi i dag kalder for Taiqi eller Thai chi - stammer faktisk fra Kina og hedder oprindeligt: Taijiquan. 

Hvorfor dyrker vi Taiqi?

Ja, det er et godt spørgsmål. 

Taiqi dyrkning stammer fra den Taoistiske udødeligheds dyrkning. Taoisterne mener, at mennesket er en del af universet, og at mennesket også er en helhed af universet. Taoisterne tror på , at man kan bestemme sin egen skæbne. Disse skæbner kaldes for naturens love eller universallove. Alle mennesker og livs væsener er bestemt af disse love. Naturens love skaber liv, naturens love tager liv. Vi skal alle dø på et eller andet tidspunkt. Men Taoisterne siger nej til denne teori. De siger i stedet: Jeg vil ikke dø. Jeg vil selv bestemme over min egen skæbne. De tror på, at man kan forvandle sin krop for at undgå alderdom ved at træne kroppen og sindsenergi efter universelle lov. Og Taiqi er en metode, hvorpå man kan forvandle sin krop.

Er der mange Taoistiske mestre som har forvandlet deres krop?

Eller er det bare menneskets smukke drøm? Igennem tusindvis af år har millionvis af kinesere brændt efter at dyrke Taiqi. Og dele af de taoistiske mestres dagbøger, artikler om dao, dandao--- udødeligheds dykning--- er blevet samlet af kejsernes bibliotekarer og er blevet til en af verdens største samlinger af Daozhuang- der er i alt over 1700 bind!

Men udødelighedsdyrkning ligger så langt fra vor forståelse. Hvordan har dette kunnet lade sig gøre? Er det bare fri fantasi? 

Taoisterne har meget stramme regler for, at hemmeligholde deres viden. Selv i Kina er det meget vanskeligt at finde en dandao mester, en mester der dyrker udødelighed. (de fleste Taiqi mestre i Kina dyrker ikke udødeligheden). Derfor har jeg svært ved at finde noget materiale om dette emne, for at bevise dette menneskes dybest hemmelighed.

AqulamaMen vi kan måske sammenligne det med den tibetanske dykning, The Great Perfection fra Nyingma skole i Himalaya, med taoisternes udødelige dyrkning.

I Tibet har mange lama'er forvandlet deres kroppe til lys energi form i de sidste 1000 år. Hvis du vil høre mere om dette, du må gerne tage kontakt med "Rigpa Center " i København eller i Paris. Det er Sögyal Rinpoches center, en meget dygtig lama.

Den. 28.8.1998 forvandler Aqu Rinpoche.(se billede på hjemmeside) sig til en regnbues lys energi form og rejser til anden dimension. Hans krop er fuldstændigt forvandlet til en tilstand af lys energi. Rapporter kan ses på hjemmesiden fra Larong monarki fra en Nyingma skole fra Tibet. Adressen er: http://www.larong.com/larong/other/mfsz.html . Det er desværre på kinesisk og tibetansk. Jeg vil prøve undersøge, om det er blevet oversat til engelsk. (Larong monarki var en af de største tibetanske monarkier i verden. Der var over 9000 munke og nonner, ca. 8000 tibetaner og 1000 kinesere og et par hundrede europæere. Men monarkiet blev næsten ødelagt sidste år . Tusindvis munke og noner blev tvunget til at forlade monarkiet og er i Himalaya uden varm tøj og mad......Lama qianro, lama qianro......)

En anden lama, der forvandler sin krop til lys energi tilstand nyligt er Asiatong (lyd oversættes).(billedet kan ses på hjemmesiden).

AsilamaBilledet blev taget to år før Rinpoche kom til Nirvana. Det kunne være det eneste billede af et menneske som er ved at forvandle sin krop til lys tilstand. Da Rinpoche kom til Nirvana, var hans krop ikke fuldstændigt forvandlet til lys , men efter 7 dages forvandling, var kroppen kun ca. 40-50 cm lang tilbage . Jeg har lige fået dette billede i sidste måned. Asiyixijianchuk Rinpoche (lyd oversættes) (se billede på hjemmesiden) er hans nevø. Du må godt få hans telefon nr. hvis du har stor tillid til Nyingma skolen, men gør det ikke for sjov skyld - man forstyrrer ikke en lama for sjov skyld!

Her underviser vi ikke i udødeligheds dyrkning. Vi skal ikke forvandle vore kroppe til lys energi form. Men vi kan forvandle vort sind til at blive mere rolig, fredeligere, kærligere og renere. Vi kan også forvandle vores krop til at være sundere, mere afslappet, stærkere og mere energifuld, og vi kan forstærke vort immunforsvar - og meget mere.

Så det er min tur at spørge dig - Hvorfor dyrker du taiqi?

De fleste som prøver taiqi, prøver det enten fordi de har hørt/læst om det, og så syntes det kunne være spændende at prøve. Taiqi, det lyder lidt spændende og mystisk. Man kan også se taiqi symboler alle mulige steder. Ying/yang billedet symboliserer harmoni, sundhed, balance, holistisklivssyn, fred og ro i sindet, afstresset tilværelse, universal energi, natur, osv., osv. .....

Hvis du er interesseret i taiqi og gerne vil prøve at dyrke taiqi, kan det være et tegn på, at du nu vil gøre noget godt for dig selv. Du er begyndt at tænke på, at tage ansvar for dig selv, tage ansvar for din egen krop og dit sind, i stedet for at være fuldstændig afhængig af din læge/ psykolog eller sygehuset. Lige pludselig en dag er du begyndt at overveje om du skal holde op med at ryge eller at drikke dig fuld hver weekend. Eller måske er du begyndt at spise sund mad, i stedet for at spise fed mad hver dag. Du er begyndt at lægge mærke til økologiske madvarer i forretningerne, eller er du blevet mere miljøbevidst. Du vil arbejde for at give slip på de konflikter i dit sindet, du vil ikke have disse konflikter i dit hoved længere,. Det er et god start, en begyndelse til forvandling. Du er begyndt at forvandle dig selv! Jeg vil tage min hat af og bukke for dig.

Dem, der vil forvandle sin krop og sind til sunde og kærlige mennesker, er noble, bare bliv ved!

Når man har prøvet Taiqi, vil man helt automatisk synes, at det er hyggeligt. Det er godt hygge sig, træne en gang om ugen og være sammen med de andre på holdet. Nogle af deltagerne vil falde fra undervisningen efter par gange og nogle vil vende tilbage til holdet igen efter et stykke tid. Faktisk falder over 60% elever fra taiqi undervisning i Danmark. Men hvordan kan en træner undervise taiqi mere effektiv og tilpasse sig de forskellige elevers behov og lade flere mennesker få hjælp? Det kunne være et vigtigt emne for alle trænere. Og det vil jeg skrive meget mere om en anden gang. Det er OK at man i starten hygger sig i taiqi gruppen. Nogle gange har vi brug for støtte fra andre og vi har brug for hinanden i starten. Men jeg vil så fortælle dig, at hvis du kun træner en gang om ugen, er du ikke helt på sporet af at dyrke taiqi korrekt.

Det kan også være svært at træne hver dag. Bl.a. fordi man har så mange ting man skal nå. I morgen er min fætters fødselsdag, så kan jeg ikke med taiqi gruppen. I weekenden skal min kammerat giftes, så der kan jeg heller ikke dyrke taiqi. På fredag skal jeg til festen.....Alle sammen har måske oplevet dette: I starten dyrker du kun taijiquan en gang om ugen. Så går det over til, at du dyrker det lidt mere, men det er lidt ustabilt. Og alt for hurtigt er der alle mulige undskyldninger for at hold en pause.

Så du begynder at dyrke taiqi i din have, hemmeligt ! Når du dyrke taiqi , er du lidt nervøs over at din nabo eller nogen du kender kommer forbi og kigger på dig . Hver gang når nogen kommer forbi, så mister du din koncentration, dine ører bliver varmere og varmere, og fingrene begynder at ryste lidt. Du skal ikke være ked af det. Alle nybegyndere har oplevet det. Bare bliv ved. Det er en god chance til at træne psykisk stabilitet og koncentration. Hvis du har præsensationsangst, så er det en god måde at fjerne din angst på.

Omvendt, når du træner taiqi i din have eller et offentligt sted og nogen kommer forbi, så pludselig forsvinder dine vandrende tanker, du bliver meget mere koncentreret på din taiqi bevægelser, især når nogen smukke unge piger, eller flotte mand kommer forbi. Hahaaaa.....Det er naturligt, at man vil vise sig frem, bevist eller ubevist. Men at dyrker taiqi er din egen private” business ”, vi dyrker taiqi for at vi har det godt, ikke for at vise for folk, hvor seje og dygtige vi er.Selvfølgelig er det ikke forkert at vise folket taiqi, bare du ikke mister din koncentration. 

For et par år siden flyttede jeg til en lille by, der er ikke så lange fra Viborg. Der er kun en købmand i byen, hvor byboerne bruger det som ”informations-formidlingssted”. Jeg plejer at står op tidligt, kl. 03: 30, så meditere jeg på zen 2 timer. Bagefter dyrker jer taiqi . Lige så snart der er nogen der opdager , at jeg dyrker taiqi, så kommer en vandre historie hos købmand. ”Prøv at høre......”. Så jeg kan mærke, at der er mange øjne, der kigger på mig, når jeg dyrker taiqi. Beboerne står op tidligere siden jeg flyttede til byen. Efter et par uger, falder alt til ro. Folket gider ikke står op tidligere for at se mig mere.

Det er også ok, at du kun dyrker taiqi en gang imellem. Men når du dyrker taiqi hver dag, stabilt, så er du rigtigt i gang med at dyrke ægte taiqi. Så er du taiqi mester, du er en konge, fordi du kan beherske dit kongerige som er dit sind og din krop. Jeg hylder dig - hurra.

Nogle prøver at dyrke taiqi, for at fjerne kroniske sygdomme (højt blodtryk, sukkersyge, epilepsi, m.v.). I mange lande som Kina, Japan og USA , England, .....arbejder videnskabsfolk med at dokumentere effekten af taiqi's sammenhæng med et godt helbred og helbredelse af sygdomme for at bevise, at mange kroniske sygdomme bliver fjernet eller aftager i styrke ved hjælp af at dyrke taiqi. Men man skal også være opmærksom på, at hvis man skal fjerne sygdomme med taiqi, skal man træne meget seriøst hver dag. I det tilfælde kan taiqi fjerne eller formindske sygdomme, ingen tvivl om det. Hvis du kun dyrker taiqi en gang om ugen, så tror jeg ikke du skal forvente, at kunne fjerne dine problemerne hurtigt. Du skal have også tålmodighed.

Du kan ikke forvente, at du ved at have taget en lektion i, at du så kan fjerne dine problemer. Taiqi dyrkning er ikke en mirakelkur. Hvis du vil kalde taiqi en mirakelkur, jeg vil sige, at det er dig, der skaber miraklet. Når man bliver ved og ved med at dyrke taiqi, og til sidst er så glad for det, at du ikke kan undvære det, lige som du kan ikke undvære at børste din tænder hver dag, ja - så kan miraklet ske. Men dette mirakel sker ikke på et sekund, det sker lige så stille, dag for dag. Lige som når du lægger et frø i jorden. Du kan ikke forvente at det kan blive til et stort træ i morgen. Hvis du passer frøet godt, kommer spiren frem en dag, og så den gror og gror til sidst blive den til et træ. Når træet får tilstrækkelig med sol, vand og gødning, vil det vokse. Du kan ikke rigtigt se, at træet gror, men det gror hver eneste dag! Så, en dag står du foran træet, det er allerede højere end dig. Synes du ikke, det er et mirakel. Det synes jeg, - livet forvandler fra et frø til et træ. Forvandling gennem taiqi er lige som en plantes forvandling. Det sker noget hver gang du dyrker taiqi. Når du bliver ved og ved at med at dyrke taiqi, så sker forvandling hele tiden i dit sind og din krop. Du kan ikke rigtigt mærke det, men det sker. Efter et stykke tid, vil du selv opdage, at du ikke længere tager så mange piller eller at du er blevet meget roligere. Det kan også være at du ikke længere har så stærke smerter - eller måske sover du bedre. Noget sker der, og det er miraklet - og det er dig alene der skaber det.

Vi kan også sammenligne dit sind og din krop med et stort hus. Du har brugt dit hus i mange år. Hvor mange år har du brugt dit hus? Hvor gammel er du? Ok. Lad vi sige at du er 34 år. I det 34 år du har ikke gjort hovedrent i dit hus, har ikke ryddet op dit hus. Nu du vil bo i et rent og ordentligt hus, men du vil ikke arbejde for det. Så huset er stadigvæk beskidt og rodet. Indtil du tager sig sammen for at arbejde, kan du ikke forvente, at dette store arbejde kan gøre færdigt på 2 dage. Men hvis du bliver ved og ved med at gøre rent, så er det helt sikkert, at du en skønne dag får et rent og dejligt hus. Eller sagt på en anden måde, at jo mere seriøs træning du udøver, jo større chance du har for at du fjerne sygdomme. Hvis du træner taiqi hver dag, kan du opnå at få en sund og stærk krop og et fredeligt sind. Men det er ikke mig der lover dig det, det er millionvis af mennesker der kan bevise det. Der er over 100 millioner mennesker i verden dyrker taiqi dagligt. Tænk på det. Du er en af dem. Velkommen til en af verdens største grupper - der er over 100 millioner medlemmer. Her kan du finde mange sunde og kærlige mennesker.

Vi mennesker lever faktisk ikke så længe, 70, 80, 90, måske over 100 år hvis man er dygtig. Min stormester i Zen levede i over 120 år. Hvorfor vælger vi så ikke det gode liv - som er uden smerter i krop og uden konflikter og skyldfølelser i hovedet . I stedet vælger at være i det negative, hvor alle mulige små bagateller bliver årsag til et vanskeligt liv. Vi har lov til at vælge vort liv. Og vi kan vælge det. Og taiqi er en af det bedste træning former, som kan hjælpe dig frem til et godt liv! Velkommen til en sund og kærlig gruppe. Man kan godt i få tilfælde opleve, at sygdomme forsvinder, også selvom man ikke træner hver dag, men så kan det være lærerens energi, der fjerner sygdommen, bevidst eller ubevidst. Dette sker dog kun, hvis man har en meget dygtig lærer, og at eleven er fuldstændig afslappet i sind og krop under undervisningen.

Nogle dyrker taiqi for at holde deres psyke i balance. Vi moderne mennesker har alt for meget stress. Prøv at slappe af og bare sæt dig ned, luk øjnene. Du kan mærke, at dine tanker kører rundt og rundt uden pauser. Og nogle af de tanker kører videre og bliver til stærke følelser. Vi kan ikke bestemme vore tanker og vi kan heller ikke bestemme vore følelser. De kommer bare, lige som en uventet gæst. Tanker og følelser dukker op, når det passer dem. Og de styrer vores liv og går hen og bliver vores herre. Og det giver os stress og angst. Ok. Nu det må være nok. Vi vil dyrke taiqi og gennem taiqi dyrkning, vil vi lære, at beherske vore tanker og følelser, fjerne skyldpølser, ærgrelser, depression og angst...... Mange psykiske problemer kan fjernes ved taiqi træning. Ved at fokusere på sine bevægelser, fjerner man sine forvirrende tanker fra hovedet. F.eks. kan psykiske problemer som depression, angst, traumer fra misbrug m.v. mindskes eller fjernes vha. taiqi. Man skal have en dygtig lærer og bruge tid på at træne det seriøst, - så virker det.

Hvordan træner man taiqi for at fjerne psykiske ubalancer. Det vil jeg skrive mere om. Prøv holde øje med hjemmesiden. Eller kontakt mig vedrørende undervisning.

Igen andre træner taiqi, som en kampsport eller som selvforsvar. Det er helt sikkert, at Taijiquan er kampsport .Det er en meget fin, dannet og meget farlig kampsportsform. Men formen er anderledes end andre kampsportsformer, idet man i Taijiquan kampe kun bruger sin indre energi, eller det man kalder for neijing, man bruger ikke muskelkraft. Men det tager så lang tid at lære og opnå stærk og ren neijing . Det kræver stærk vijestyrke og god forståelser for taijiquan og taiqi filosofien samt rigtig meget tid. Hvis du vil bruge taijiquan som kampsport og ikke vil bruge den nødvendige tid,- ja, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre! Samtidig skal du kunne hele historien omkring de gamle stormestre, og blive kendt med deres kampkunst. Du skal også kunne forstå, hvor meget arbejde og tid de gamle stormestre har lagt i deres kampkunst. I 1982 lærte jeg chen-stilen af taijiquan hos min mester hr. Wan, Wende. Han fortalte mig mange seje historier om hans stormester. Han har også fortalt mig, om hvor meget arbejde hans stormester lagde i sin daglige træning. Hans stormester Hr. Chen, fake ( 1887- 1957 ) dyrkede da han var helt ung chen-stil taijiquan, 30 gange om dagen i over 20 år. I 1928 blev han meget berømt for sin kampkunst i Kina, og blev inviteret til Beijing for at undervise i denne kampkunst. Selvom han havde meget travl hverdag, dyrkede han chen-stil taiqiquan 20 gange om dagen. Det tager ca. 20 minutter at dyrke de 108 former en gang på den gamle chen- stil taiqiquan. Så kan du selv regne ud, hvor mange timer han brugte hver dag til at træne taijiquan som kampkunst. Han var en af de farligste krigere de sidste 100 år i Kina. Min stormester sagde til mig "stormesteren er rigtig sej, hva?", og lige efter sagde han " but that is grandmasters business, not your business". Alle stormestres historie fortæller os, at det kan lade sig gøre, at bruge taijiquan som fin kampkunst, og de beviser det. Hvis man vil blive lige så sej som sin stormester, ja, så skal man altså også arbejde lige så meget som dem, og bruge lige så meget tid som dem. Der er nogle, der måske er meget stolte af, at de har en kendt mester og praler af deres stormesters seje historie.

Tillykke, du har en god mester. En god mester er meget vigtig som indgang til taijiquan dyrkning. Men igen, hvis din mester er dygtig, behøver du ikke tro at du er dygtig. " That is your masters business, not your business." Derfor er der mange kinesiske trænere, der kræver mindst 20.000 gange grundtræning i taijiquan., kontinuerligt og seriøst. Det vil sige, man træner taiqi hverdag. Og man skal være meget koncentreret når man dyrke taiqi, ikke lade tankerne køre rundt og rundt i hovedet. Derfor, hvis du træner taijiquan for at lære selvforsvar, og du vil lære det på et kort tid, vil jeg anbefale dig, at du i stedet træner shaolin konfu eller andre former for kampsport. Men ikke taijiquan.

Det der er her forskellen på taijiquan og andre kampsport er, at jo mere tid man træner, jo stærkere bliver man, og derfor man kan se nogle gamle taijiquan krigere. De er meget gamle, men de er meget stærke, de kan sagtens slå 8-10 unge mennesker på ingen tid. De har den stærke indre energi. Normalt ved andre sportsgrene bliver man svagere jo ældre man bliver. I mange kampsportskonkurrencer er ens størrelse meget vigtige, en på 50 kilo vil ikke slås med en på 70 kilo. Men i en taijiquan konkurrence er ens vægt er ikke særlig vigtigt. Det vil sige, at en lille pige kan slå en stor mand ned. Det kan sagtens ske i taijiquan konkurrence. De mere seriøse dyrkere af taiqi, der ønsker at blive lærere eller trænere lægger en god og seriøs indsats i træningen, og de får hurtig styr på taiqi-formen, og det ser imponerende ud. Men desværre er der ingen indre energi-dyrkning. Den indre energi er den vigtigste bestanddel i taiqi. Når der ikke er indre energi med i dyrkningen, kan man kalde det for taiqi-gymnastik. Det er det man lærer - og det er det man lærer fra sig. Men selv om man ikke har indre energi dykning, man kan også bruge taiqi til at hjælpe sig selv og hjælpe andre. Fordi når du træner taiqi, kan du slappe af i alle dine muskler, led og organer.

Jeg har hørt, at der er nogle, der prøver at kombinere taiqi med de andre behandlingsformer, f. x ergoterapi. Jeg synes, det er dejligt, og det er en god idé. Der er hundredvis " forberedelsesformer" i taiqi. Vi kan bruge dem i kombination til ergoterapi, zoneterapi, eller andre terapiformer du kan komme i tanke om. Man kan bruge taiqi til forebyggelse og fjernelse af arbejderskader, museskade...osv. osv. Hvis du er interessere på arbejde dette, du må gerne kontakt med mig på e-mail eller telefon. Der er nogen, der siger, ja, det er flot at dyrke taiqi, men som træner kan man ikke leve af det. Nej, hvis du kun arbejder som taiqi træner på fritid basis en gang om ugen, er det ikke til at leve af. Men hvis du kombinerer taiqi med andre behandlingsformer, eller kombinere taiqi med andet arbejde, så får du flere muligheder. Har du hørt om taiqi-masage. Nej - vel? Det er mig , der fandt ud af det. Og det virker rigtig godt. Man kan bruger også taiqi's indre energi til massage, healing, og til at fjerne forskellige fysiske og psykiske skader. Jeg vil kalde det for: taiqi terapi.

De, der er gode til taiqi og har en stor iver efter at lære mere taiqi på et dybere niveau, har måske ikke en dygtig nok lærer. Derfor søger de mere viden ved at læsebøger m.m. Det kan eksempelvis være om ying/yang, de fem elementer osv. Man her skal dog passe på, at forfatteren er dygtig nok og virkelig selv har erfaret, det han skriver om, dvs. at det han lærer fra sig er ud fra ægte visdom og ikke ud fra tillært viden. Desværre har kineserne en kedelig tradition! Mestrene holder deres visdom hemmelig. Mange har måske hørt om, hvordan stormester hr. Yang, Luchan (1799-1872) " stjal" sig til at lære Taijiquans hemmelighed. I Danmark er det den mest populære taijiquan stil: yang-stil Taijiquang fra Dong-familien. Det var stormester hr. Yang, Luchan, der grundlagde Yang stilen taijiquan. Og yang stilen er også i dag den mest populære taijiquan stil i Kina. Yang families generation linie: Hr. Yang, Luchan hr.Yang, Jianhou hr.Yang,Chenfu hr.Yang, Zhenming hr, Yang, Zhenji (se billede på hjemmeside) Da stormester Hr. Yang, Luchan var 10 år gammel blev han tjener hos stormester Hr. Chen, Changxin. Det gjorde han af nød, fordi han var blevet forældreløs. Nogle af kvinderne på det store palads synes det var synd for Yang og tog ham til sig. Han fik lov til at bo i det store palads, men hans job skulle være "at tjene stormester Chen". Mester Chen så ikke til lille Yangs side, han var jo kun en tjenerdreng. Men en dag fandt Yang ud af, at der i nogle store sale foregik et eller andet. Og en dag tog han mod til sig. Han gik op på taget og her fandt han en luge, hvor han kunne se hvad der foregik nede i en af salene. Og her så han at de trænede taijiquan. Han blev så betaget af det, at han vendte tilbage gang efter gang. Men en aften var han meget træt og kom til at larme. Stormester Chen blev rasende, for var det en spion fra en anden skole der lå deroppe på taget og lurede. Så Hr. Chen sprang op til loftet og fik fat på "spionen" lille Yang. Stormester Chen så drengen lige i øjnene og så, at denne dreng ville blive til noget stort. Og Hr. Yang, Luchan blev den første elev i Chen familien, der ikke hedder Chen. Men hvad var det Hr. Yang, Lunchan vil stjæle fra Hr. Chen, Changxin. Det var ikke Chen taijiquan form. Nej, det var nemlig den hemmelige indre dyrkning fra Chen taijiquan. Ved at lære denne hemmelighed til perfektion, blev han træner for kejserens bodyguards. Bagefter rejste han til Kejserens by for at underviste kejserens familie og bodyguards i taiqi. Det gjorde han indtil sin mesters død i ca. 1840.

Men han underviste ikke Chen stil taijiquan, han underviste en hel ny form i stedet for. Den er meget langsommere end Chen stilen. Man kalder det yang stil taiqi. I 1928, da Hr. Chen, Fake kom til kejserens by for at vise sin kampkunst, var der ikke så mange mennesker i Kina der kendte til Chen stil taijiquan, heller ikke Chenjiagou, den lille landsby, der beboet af farlige krigere fra taiqi skolen. Man troede, at taiqi var nogle meget langsomme bevægelser kun for kejserfamilien, man viste ikke at disse bevægelser også kunne være meget hurtige. Men hvorfor underviste Hr. Yang, Luchan, bare chen stil Taiqi, i stedet for lave en anden form? Det er der mange forklaringer på. En kunne være, at han holdt sit løfte om ikke at afsløre hemmeligheden omkring den indre dyrkning, som han lærte af Mester Chen , og på den måde vise respekt. Men selv Yang stilen har mange hemmelige indre dykninger. Men ingen vil undervise disse hemmeligheder offentligt, hverken i bøger, skrifter eller på skoler. Det foregår hemmeligt med undervisning indenfor familien. (Hr. Chen, Qinguo dyrker Youlong Taiqi, en gammel taijiquan form der er lige så flot som sit navn, Youlong betyder "flyvende drage"). (Se billede)

Men igen, selv som du får denne indre dyrknings hemmelighed og ikke vil bruge den nødvendige tid på det, ja- så duer det heller ikke. Til sammenligning: du giver mig en fin sportsvogn og fortæller mig hvor sej den er og hvor hurtig den kan køre. Men jeg kan ikke køre bil, og jeg vil heller ikke bruge min tid på at få et kørekort. Så din flotte bil bliver stående i garagen eller solgt for penge. Nogle træner taiqi for at finde ro og fred, og blive afslappet. Det er rigtigt, at Taiqi dyrkning drejer sig om, hvordan man afslapper sin krop og finder fred og ro i sit sind. Alle taiqi kurser annonceres ofte på dette. Det er også vigtigst i taiqi. En dygtig taiqi træner kan meget hurtigt lære sin elev at slappe af og finde en rigtigt teknik til sin elev for at hjælpe eleven til fred og ro finde ro i sindet. Men hvordan ? Hvilken teknik? Hvis du træner taiqi, har du selv oplevet, at dit sind forsvinder og din krop bliver fuldstændigt opløst i universet, lige som en stykke is, der bliver opløst i havet.

Det kalder vi qi tilstand eller taiqi tilstand. Man kunne måske sammenligne det med samadhi tilstand i zen. I qi tilstand vender du tilbage til dit sind og krops naturligt tilstand, hvori dit sind og krop selv producere nogen medicin fra din egen krop for at ” reparere ” skade og fjerne træthed.....og meget mere.

Det er videnskabeligt bevist, at moderne menneskers krop er spændt hele Tiden. Over 60% af kroppens muskler er spændte eller stressede på grund af vores hverdag/arbejdes stress og jag. Vore organer, (lever, nyder, urinblære....) er hele tiden på overarbejde og samtidig spiser vi for meget og forkert. Vore organer bliver nødt til at arbejde på overtid for at rense de unødvendige madvarer med kemiske giftstoffer ud af kroppen. Så vore organer har også alt for meget stress. Den stress vi får fra arbejde, fra vore omgivelser og familieforhold kan direkte påvirke vor psyke og på længere sigt vil dette skade vores immunforsvar.

KROPPENS AFSLAPING OG SINDETS FRED OG RO, ER DEN ENESTE NØGLE TIL AT HOLDE KROPPEN I BALANCE. VED AT HOLDE KROPPEN OG SINDET I HARMONI -FOREBYGGES OG FJERNES SYGDOM. DETTE KAN GØRES VED HJÆLP AF TAIQI !

Hvordan man hurtigst afslapper krop og sind, er et vigtigt emne for en taiqiquan træner. Dette er også vigtigt for taiqiquan eleven og i de følgende artikler vil jeg lægge stor vægt på dette emne.

Hvad er indre dyrkning ? 

Indre dyrkning er en kort vej. Gennem en kort undervisning og koncentreret træning kan du hurtigt lære, at afslappe din krop og finde fred og ro i dit sind, og dermed opnå at få din indre energi. Der er mange der tror, at hvis man har den korrekte stilling i taiqi, så virker det. Det er også til dels rigtigt. Stillingen udgør måske 20-30% af en taiqi-form. En korrekt taiqi stilling er meget vigtigt i starten. Hvis du har en dårlig taiqi stilling, kan man faktisk tage skade af det. I alle taiqi øvelser skal fødder og knæ have den samme retning ellers risikerer man, at knæene tager skade. Det er der faktisk mange, der ikke er blevet undervist i. Men de rette stillinger gælder også for andre dele af kroppen. Taiqi indre dyrkning kan dyrke alene, uden at lære taiqi former. Nogen af de indre dyrkning ligner Dachengquan, som man kalder Zhanzhuang qigong i Danmark. Hvis man dyrker taiqi, sammen med at man dyrker Zhanzhuang qigong, det er også godt. Der kommer en mester fra England til Danmark for at undervise Zhanzhuang qigong en gang imellem. Prøve at holde øje med hans hjemmeside. Indre dyrkning handler om at kunne træne sin koncentration. Hvilke dele af kroppen man skal være opmærksom på, hvilke punkter, hvilke meridianer man skal aktivere for at få sin qi-energi og sindsenergi, osv.. til at køre. På den måde kan man betegne taiqi som bevægelsesmeditation. Muligvis kan man sammenligne det med Zen buddhismens "Walking Zen". For resten Shaolin-templet, der er kendt for sine kriger-munke er et Zen-kloster. En Zen munk dyrker Zen for at blive oplyst, ikke for at slå andre menneske, heller ikke for at vise de andre, hvor sej en krigermunk han er. Men hvorfor dyrker en Zen munk så kampsport? Når du forstår, hvorfor Taoistiske munke dyrker taiqi, så forstår du, hvorfor Zen-munke dyrker shaolin kungfu.

Udover det jeg har fortalt er der mange kunstnere, designere , musiker eller forfattere.....der dyrker taiqi for at slappe af i sindet. Efter taiqi, kan de pludselig få nye idéer og inspiration.......Der er mange grund til, at vi dyrker taiqi. Taiqi er til alle.

Skrevet d. 2. 9. 2002. Viborg, Danmark. 

I den kommende tid vil jeg på www.hunyuan.dk skrive artikler omkring den indre dyrkning i taiqi, hvordan man kombinerer taiqi med bl.a. dit arbejde og meget mere. Det vil være en hjælp til dig i din daglige træning, til at få virkelige taiqi oplevelser og forståelse. Så hold øje med hjemmesiden og tilmeld dig til nyhedsbrevet. Fortsættelse følger på www.hunyan.dk

 

 Tilbage til indhold