Tai Chi Nytonline © 2001

Nr. 1 Maj 1989

 

Hvad betyder Tai Chi Chuan

Fra Redaktionen

Mester Tung

Retningslinier for Tai Chi Chuan

Chang San-Feng

Tai Chis historie

Navnene på Formen

Kampteknikker

Tai Chi Klassikere

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai Chi Chuan

 

Chang San-Ffeng

 

 

Hvad betyder Tai Chi Chuan ?

Tai Chi er et begreb for enheden i universet. Det indeholder kvaliteterne Yin og Yang. De er universets modsatte kræfter,der stiger og falder uendeligt. Chuan betyder næve eller boksning. I dette boksesystem bevæger vi os i overensstemmelse med principperne i Tai Chi. Deraf navnet Tai Chi Chuan.

 

Yin og YangTai Chi tegnet

Tilbage til indhold

 

Fra Redaktionen

 

Du sidder nu med det første nummer af Tai Chi Nyt i hånden. Der vil blive udsendt tre numre om året, i februar, maj og oktober. Dette nummer er en præsentation af Kai-Ying Tungs Tai Chi Chuan. Det kan bruges som introduktion til begyndere, eller til andre, der gerne vil vide noget om Tai Chi Chuan. Dette nummer indeholder af gode grunde ikke nogen indlæg fra læsere, men det er bl.a. meningen, at bladet skal fortælle noget om, hvad man får ud af at dyrke Tai Chi. Så vi håber på, at du vil være med til at præge bladet. Stil spørgsmål til Tai Chi brevkassen. Hvis ikke redaktionen kan svare, spørger vi nogen der kan. Skriv til os om hvordan du begyndte at lave Tai Chi, og hvad du har fået ud af det. Har du nogle tanker og synspunkter om at træne eller undervise Tai Chi, er vi sikre på, at det vil have stor værdi for andre at læse om det. I hvert nummer vil vi præsentere en anden Tai Chi-stil. Vi vil få oversat en Tai Chi klassiker. Vi vil bringe nogle kampteknikker, og vi vil hver gang præsentere en af de ting mester Tung underviser i. Denne gang starter vi selvfølgelig med det langsomme sæt. Vi bringer ikke en enkelt artikel om det, men flere,der tilsammen beskriver det. Tai Chi Nyt er selvfølgelig også lavet for at udbrede Tai Chi, så vi håber, at du vil medvirke til at mange mennesker får det læst.

 

 

God fornøjelse!

Tilbage til indhold

 

Mester Tung

 

Tung Kai-Ying

Kai-Ying Tung, (udtales Dong) er tredje generation af Tai Chi mestre i Tung familien. Hans fornavn Kai-Ying, har han fået af sin bedstefar og lærer Tung Ying Chieh. Det betyder "at fortsætte", (i sin bedstefars fodspor). Hans bedstefar var en af de mest kendte af Yang Cheng-Fu's elever. Han udgav Yang's første Tai Chi bog, og rejste igennem 20 år med Yang over hele Kina for at udbrede Tai Chi. Tung Ying-Chieh flyttede til Hong Kong i trediverne og åbnede en skole der. Kai-Ying begyndte at lære Tai chi, da han var syv år gammel og han begyndte at assistere sin bedstefar, da han var 15 år. Senere har han undervist i Singapore, Malaysia,og Thailand. Mester Tung's far Tung Fu-Ling besøgte i 1967 USA og rejste rundt og underviste og gav opvisninger. Da han tog tilbage til Hong Kong lovede han at komme tilbage og undervise i længere tid, hvis der var interesse for det. Det var der, og i 1969 vendte han tilbage og åbnede en skole på Hawaii. Kort efter, i 1971, flyttede Kai-Ying Tung til Los Angeles og etablerede Kai-Ying Tung's Academy of Tai Chi Chuan. I 1983 kom en af mester Tung's elever Roger Bird, til Danmark på ferie, og underviste, mens han var her, i Fælledparken. Han mødte også en enorm interesse og besluttede at blive og undervise, og inviterede efter et år mester Tung herover. Så i maj 1984 havde vi det første kursus med mester Tung i Østerbro Sportscenter. Vi var 50 elever og det var en stor succes. Folk kom fra alle skoler og stilarter, og vi kunne alle mærke, at dette er en lærer, der viderefører Tai Chi i en ubrudt linje af de største mestre.

 

Tilbage til indhold

Retningslinier for Tai Chi Chuan

Af Mester Kai-Ying Tung.

Tai Chi Chuan er baseret på en indre træningsmetode. Alle, som vil styrke deres helbred og forblive i god form, uanset alder, køn og fysik, kan lære det. Efter nogle måneders indlæring og træning, vil eleven opleve en gradvis forbedring af helbredet og blive fortrolig med de grundlæggende bevægelser . Efter tre års grundig træning kan bevægelserne udføres godt, og anvendes helt automatisk. Når en elev træner dag for dag, vil han hurtig blive dygtigere. De følgende retningslinier vil være en hjælp.

  1.
  Det er bedst at træne hver dag, om dagen eller aftenen. To eller tre gange om dagen er godt.

  2.
  Hvil dig i 1 time efter du har spist, før træning.

  3.
  Overbelast ikke dig selv. Træn kun så meget som din styrke eller dit helbred tillader.

  4.
  Har du været behandlet med medicin for en sygdom, skal du ikke begynde at træne med det samme, men vente til du er helt rask.

  5.
  Om sommeren skal du ikke bade i koldt vand lige efter du er blevet varm af træningen. Det kan lukke varmen inde i kroppen, og vil så være skadeligt. Hvil dig et stykke tid, og giv dig tid til at køle af.

  6.
  Om vinteren skal du huske at tage en frakke på lige efter træning, for at undgå at blive forkølet.

  7.
  Sæt dig ikke ned umiddelbart efter træning. Bevæg dig et par minutter for at lette chi en, og for at bringe balance i blodcirkulationen.

  8.
  Under træning skal du ikke lade dit sind være optaget af bekymring. Det skal være tomt, undtaget af den fulde koncentration om Tai Chi Chuan.

  9.
  Børn i deres voksealder og udviklingsperiode, skal rette sig mere op og strække deres arme og ben mere end voksne, når de træner Tai Chi.

  Når man først begynder at lære Tai Chi, går man kun frem et eller to trin ad gangen. Man skal være afslappet men seriøs i sin træning. Selv om det i begyndelsen kan virke meget vanskeligt, så vil træningen blive meget lettere når først man kender formen.

 

Fuglen og slangen

Tilbage til indhold

Chang San-Feng

 

 

 

 

 

 

 

Den traditionelle historie om hvordan vismanden Chang skabte Tai Chi Chuan, efter at han havde overværet en kamp mellem en spurv og en slange.

Chang San-feng

Tai Chi Chuan er overleveret fra Chang den Vise. Ham kom fra Liaodong, hans taoistnavn var San-Feng (tre bjergtoppe) . Han blev født i slutningen af Sung dynastiet ( 960-1279 ) . Han var syv fod høj, rank som en bjergfyr og med knogler som en tranes. Han havde et venligt ansigt og et smukt snoet skæg. På toppen af hans hoved var håret samlet i en knold. Om det var varmt eller koldt, behøvede han kun at have en tynd flettet bambushat på. I hånden bar han en lille kost af hestehår. På en dag kunne han gå 1000 li ( 500 km) . I begyndelsen af Ming dynastiet (1368-1644) kom han på sine vandringer til Taihe Shan ( Essensen af alting bjerget ) . Her byggede han en lille hytte, hvor han levede i askese. Senere kom han til Baoji bjerget i Shanxi provinsen. Senere igen kom han til Wudang bjerget i Hopei provinsen, hvor han utrætteligt diskuterede de gamle klassikere med folk der. En dag sad han i sit rum og reciterede klassikerne, da han hørte en fugl skræppe ophidset udenfor. Han gik hen til vinduet og så en spurv sidde i en cypres. Den kiggede, truende som en ørn, på en lang slange, der lå på jorden. Slangen var rullet sammen i en spiral, og kiggede op på spurven.

Der startede en kamp mellem de to dyr. Spurven fløj med et skrig ned mod slangen og slog med vingerne efter den. Slangen trak hovedet lidt tilbage og undveg spurvens vinger, så der ikke var et eneste slag der ramte. Spurven fløj op i træet igen, for at genvinde kræfterne. Igen fløj den ned og angreb slangen. Ved at vride sig undgik slangen spurven, men forblev hele tiden i sin spiralform.

Dette gentog sig mange gange, ikke en eneste gang blev slangen ramt. Da vismanden senere gik ud for at se, fløj fuglen, og slangen forsvandt. Af hele dette optrin gik der noget op for ham. Cirkle som Tai Chi, forene det hårde og det bløde. I overensstemmelse med forvandlingerne af Yin og Yang skabte han Tai Chi Chuan. Nærer Jing, Chi og Shen . Bevægelse og stilhed er underlagt forvandlingens principper. Overleveret gennem en lang tid, og senere nedskrevet Den hvide skys kloster i Bei jing, og på Baoji bjerget i Shanxi, er den gamle visdom bevaret til idag. Man bør ofre dette stor respekt og tale om det med ærbødighed.

Historien om Chang San-Feng er fra Tung Ying-Chiehs bog om Tai Chi. Og er oversat fra kinesisk af Jens Havskov.

Tilbage til indhold

TAI CHIS HISTORIE

Af Lars Bo Christensen.

Historien om Chang San-Feng er den mest almindelige myte om Tai Chis opståen. Men i ældre tider i Kina,skrev man ikke alting ned, som man gør idag, så man ved ikke noget med sikkerhed.

Cheng Wang-Ting

 

Yang Chien-hou

Den første man med sikkerhed ved lavede Tai Chi Chuan, var Chen Wang-Ting fra Henan provinsen. Han var en dygtig kriger og hærleder i mange år. Men levede da han blev ældre, stille og tilbagetrukket med at studere de gamle taoistiske skrifter, og forfine boksningens kunst. Man ved ikke hvem han lærte af, og mange mener at han var den virkelige grundlægger af Tai Chi Chuan. Hvem der end har grundlagt Tai Chi,er det imidlertid sikkert at vedkommende har været kraftigt inspireret af den taoistiske lære som er meget gammel. Ligeledes har vedkommende været inspireret af de allerede bestående kampformer. Krigskunsten havde gennemgået stor forvandling siden tidlige tider, hvor man brugte forhåndenværende våben, såsom markredskaber og andet værktøj. Efterhånden udvikledes mere egnede våben som lanser og sværd. Og senere kom strategier og sofistikerede teknikker til. Efterhånden udvikledes kamp til kunst og den våbenløse nævekamp blev meget populær. Mange Kung Fu stile blev udviklet, ofte med dyrs bevægelser som inspirationskilde. Tai Chi Chuan indeholder mange af de samme teknikker som andre systemer. Men det adskiller sig ved at måden at udføre og anvende dem på er i overensstemmelse med det taoistiske begreb Tai Chi, der illustreres med Tai Chi tegnet.

Yang Cheng-fu

 

 
Det betyder at Tai Chi Chuan er bade hårdt (yang) og blødt (yin), og bevægelserne går flydende over i hinanden (cirklen). Fra Chen Wang-Ting har Tai Chi bredt sig i flere grene. (Se diagrammet). Han havde tre sønner. Døtre fik ikke lov at lære Tai Chi, for hvis de blev gift ville de bringe Chen familiens kampsystem over i en anden familie. De tre sønner underviste det igen videre til deres sønner. Den første uden for Chenfamilien der fik lov til at lære Tai Chi, var Yang Lu-Chan. Men hvordan det gik til er en længere historie, som vi vil bringe i et senere nummer.

Tung Ying-Chieh

Yang familien underviste mere åbent og det Tai Chi vi lærer af mester Tung i dag, er Yang stil, som hans bedstefar, Tung YingChieh lærte af Yang Cheng Fu, Yang LuChan's sønnesøn. Det er i dag den mest udbredte Tai Chi stil. Det skyldes at Yang Cheng-Fu fjernede de eksplosive bevægelser som var i Chen stil, så det var nemmere at lære, og lagde mere vægt på at bevægelserne skulle styrke helbredet. Kampteknikkerne var der stadig, blot var tempoet lavet om. Skub hænder (push hands) teknikkerne, frikamp og våbensættene, var dog stadig de samme.

Tung Kai-ying

 
Tung Ying-Chieh lærte også Tai Chi af en anden lærer inden Yang. Han hed Li HsiangYan. Den stil han lærte kaldes i dag forskellige navne, Hao stil, Wu stil, Hård Tai Chi eller Åbne og Lukke. På grund af den naturlige forgrening, er Tai Chi blevet påvirket af mange mennesker gennem tiden, og i dag findes der flere stilarter der alle har de oprindelige principper intakt. Chen stil, Yang stil, Wu stil, Hao stil og Sun stil. Præsentationer af disse stilarter vil blive bragt senere.

Tai Chis stamtræ

Tilbage til indhold

Navnene på formen

Chang San-Feng

Mester Tung bruger følgende navne på bevægelserne i den langsomme form. Listen ligger - med nogle få undtagelser - tæt op af Yang Cheng-Fu´s originale navne.

21. T'I SHOU
Samle hænder

46. CHUAN SHEN YU TENG CHIO
Drej rundt og spark

71. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale

22. PAI HO LIANG CH'IH
Hvid trane spreder sine vinger

47. SHANG PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

72. TAN PIEN
Enkelt pisk

23. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

48. CHIN PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

73. YUN SHOU
Skyhænder

24. HAI TI CHEN
Nål på havets bund

49. JU FENG SZU PI
Tilbage og forsegle

74. TAN PIEN
Enkelt pisk

25. SHAN T'UNG PI
Løft armene og skub

50. PAO HU KUEI SHAN
Bære tigeren og vende tilbage til bjerget

75. KAO T'AN MA
Klap hesten højt

1. YU PEI SHIH
Forberedelse

26. P'IEH SHEN CH'UI
Knætnæve ved hoften

51. HSIEH TAN PIEN
Skrå enkelt pisk

76. TAI CH'UAN CHANG
Stik hånden frem

2. T'AI CHI CH'I SHIH
Begynd T'ai Chi

27. SHANG PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

52. YEH MAN FEN TSUNG
Vild hest skiller sin manke

77. CHUAN SHEN SHIH TZU T'UI
Drej kroppen og spark

3. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale

28. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale

53. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale

78. CHIN FU CHIH TANG CH'UI
Træd frem og slå lavt

4. TAN PIEN
Enkelt pisk

29. TAN PIEN
Enkelt pisk

54. TAN PIEN
Enkelt pisk

79. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale (Med følgeskridt)

5. T'I SHOU
Samle hænder

30. YUN SHOU
Skyhænder

55. YU NU CH'UAN SO
Jakvinde væver (Fire hjørner)

80. TAN PIEN
Enkelt pisk

6. PAI HO LIANG CH'IH
Hvid trane spreder sine vinger

31. TAN PIEN
Enkelt pisk

56. LAN CH'AO WEI
Hold om påfuglens hale

81. TAN PIEN HSIA SHIH
Lav enkelt pisk

7. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

32. KAO T'AN MA
Klap hesten højt

57. TAN PIEN
Enkelt pisk

82. SHANG PU CH'I SHING CH'UI
Træd frem og kryds næverne

8. SHOU HUI P'I P'A
Spille guitar

33. YU FEN CHIO
Spark til højre side

58. YUN SHOU
Skyhænder

83 T'UI PU K'UA HU
Træd tilbage og rid på tigeren

9. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

34. TSO FEN CHIO
Spark til venstre side

59. TAN PIEN
Enkelt pisk

84. CHUAN SHEN SHUANG PAI LIEN
Drej rundt, spark og klap foden

10. YU LOU HSI NIU PU
Børst højre knæ og skub

35. CHUAN SHEN TENG CHIO
Drej kroppen og spark

60. TAN PIEN SHIA SHIH
Lav enkelt pisk

85. WAN KUNG SHE HU
Spænd buen og skyd tigeren

11. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

36. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

61. CHIN CHI TU LI
Gylden fasan står på et ben

86. SHANG PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

12. SHOU HUI P'I P'A
Spille guitar

37. YU LOU HSI NIU PU
Børst højre knæ og skub

62. TAO NIEN HOU
Træd tilbage og afvis aben

87. JU FENG SZU PI
Tilbage og forsegle

13. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

38. CHIN PU TSAI CH'UI
Træd frem og slå nedad

63. HSIEH FEI SHIH
Flyv skråt

88. SHIH TZU SHOU
Kryds hænderne

14. CHIN PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

39. P'IEH SHEN CH'UI
Knytnæve ved hoften

64. T'I SHOU
Samle hænder

89. HO T'AI CHI
Tai Chi slut

15. JU FENG SZU PI
Tilbage og forsegle

40. SHANG PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

65. PAI HO LIANG CH'IH
Hvid trane spreder sine vinger

16. SHIH TZU SHOU
Kryds hænderne

41. HSIEH SHEN YU TENG CHIO
Spark med højre hæl

66. TSO LOU HSI NIU PU
Børst venstre knæ og skub

17. PAO HU KUEI SHAN
Bære tigeren og vende tilbage til bjerget

42. TA HU SHIH
Slå tigeren

67. HAI TI CHEN
Nål på havets bund

18. CHOU TI K'AN CH'UI
Næve under albuen

43. HUI SHEN YU TENG CHIO
Spark med højre hæl

68. SHAN T'UNG PI
Løft armene og skub

19. TAO NIEN HOU
Træd tilbage og afvis aben

44. SHUANG FENG KUAN ERH
Dobbelt vind gennem ører

69. PAI SHE T'U HSIEN
Hvid slange slår med tungen

20. HSIEH FEI SHIH
Flyv skråt

45. TSO TENG CHIO
Spark med venstre hæl

70. SHANG PU PAN LAN CH'UI
Træd frem og slå

Undtagelserne fra de originale navne er:

25. Løft armene og skub - har oprindeligt heddet "Spred armene som en vifte"
82. Træd frem og kryds næverne - har oprindeligt heddet "Træd frem og slå mod syv stjerner"
84. Drej rundt, spark og klap foden - har oprindeligt heddet "Drej rundt og fej lotusen".

Der er 37 forskellige bevægelser i sættet. Med gentagelser og variationer ialt 89.

Tilbage til indhold

Kampteknikker

I hvert nummer vil vi bringe nogle af bevægelserne fra Tai Chi sættet, udført af to personer. Denne gang bliver det de tre teknikker, vi øvede på mester Tung's kursus i februar.

 
Samle hænder:

A går frem med højre ben og slår med venstre hånd mod B's bryst.
B indtager "Samle Hænderne" med venstre hånd på indersiden af A's næve og højre hånd på ydersiden af albuen, fikserer venstre hånd og presser med højre til siden.
Dette tvinger A til at dreje til siden og løfte venstre ben med frem forbi højre. (Se foto 1.)

Foto 1.

Spille Guitar:

A går frem med venstre ben og slår med højre hånd mod B's bryst.
B indtager "Spille Guitar" med højre hånd oven på A's næve og venstre hånd under albuen.
B fikserer højre hånd og løfter med venstre. Teknikken kan afsluttes her, men B kan også træde frem med venstre fod og skubbe fremad med højre håndflade mod A's håndflade. (Se foto 2.)

Foto 2.

 
Træd frem og slå:

A går frem med venstre fod og slår med højre hånd mod solar plexus.
B afværger med knyttet højre hånd, træder frem med venstre ben og strækker samtidig venstre hånd frem mod A's ansigt, skifter vægten frem og slår mod A's bryst. Venstre hånd holder på A's højre arm.
A skubber så med venstre hånd på B's albue og skifter vægten frem.
B fører venstre hånd under højre arm og skifter vægten tilbage. Begge håndflader op. Derefter trækker B højre arm tilbage, vender håndfladerne ned og skubber frem med begge hænder. (Se foto 3).

 

Foto 3

 

Tilbage til indhold

TAI CHI KLASSIKERNE

 

 

 

 

 

Når man begynder at bevæge sig, skal hele kroppen være let og blød, og bevægelsen være flydende. Den indre energi skal stige og sindet være stille.

Der skal ikke være huller, ujævnheder eller afbrydelser.

Fødderne er roden, energien strømmer op gennem benene, bliver kontrolleret af taljen og kommer ud af hænderne og fingrene.

Fra fødderne igennem benene til taljen, skal der være en ubrudt strøm af chi.

Så vil man være i stand til at få den fulde kontrol.

Uden denne kontrol i alle bevægelser - op, ned, venstre, højre, fremme og tilbage - vil kroppen være usammenhængende og fejlen må findes i taljen og benene.

Alle disse principper drejer sig om sindet, snarere end blot om kroppen.

Når der er op må der være ned, når der er for må der være bag, og når der er venstre må der være højre.

Hvis man vil op, må man også lægge mærke til ned.

Hvis man først løfter, så skubber noget, vil det miste sine rødder, og vil hurtigt og uundgåeligt blive ødelagt.

Man må altid skelne klart mellem yin og yang. Hver bevægelse har sit yin og yang.

Yin og yang er indeholdt i alle bevægelser.

Der skal være sammenhængende bevægelse i hele kroppen. Lad der ikke være det mindste stop.

 

 

 

 

Denne klassiker er beskrevet af
flere mestre i gammel tid og siges at være overleveret fra Chang San-Feng.

Tilbage til indhold